Chakras

Comparteix en

Què són els chakras i quina influència tenen en la nostra vida?

Algun cop t’has preguntat què són els chakras? Eñs chakras són un concepte que pertany a tradiciones indús com el Ioga.

La paraula chakra ve del sànscrito – llengua ancestral del Nepal i l’Índia – i significa cercle o roda, ja que, segons la tradició hindú, estan en constant moviment.

D’acord amb aquests ensenyaments orientals, els chakras són centres energètics que serveixen per absorbir l’energia vital (prana), distribuir-la en l’individu (cos, ment i esperit) i alliberar-la a l’exterior.

Què són els chakras?

D’acord a tradicions lligades a l’hinduisme, els chakras són centres d’energia que possibiliten l’estabilitat física, emocional, intel·lectual i espiritual d’una persona i la seva connexió amb l’univers.

Perquè hi hagi harmonia entre les funcions del cos, els chakras han d’estar aliniats. L’equilibri de cada punt vital es pot treballar a través de diverses tècniques, no necessàriament lligades a l’hinduisme. Entre elles, el reiki, la meditació, la teràpia amb cristalls i la cromoteràpia.

Els 7 chakras

En total, hi ha set chakras principals, cadascub amb una funció i ubicació específiques, distribuïts en línia recta, des de la part superior del cap fins a la part inferior del tronc. Quan s’activen, influeixen en l’estat d’ànim i la joya de viure.

Els set chakras principals són:

  1. Muladhara: Chakra Arrel
  2. Svadhisthana: Chakra Sacre
  3. Manipura: Chakra Plexe Solar
  4. Anahata: Chakra Cor
  5. Visuddha: Chakra Coll
  6. Ajna: Chakra Tercer Ull
  7. Sahasrara: Chakra Corona

A més de saber què són els chakras i quin són, ara coneixerem alguna detallsdels set chakras principals. Els chakras també tenen un color que els representa i un element de la natura associat a cadascun d’ells.

Chakra Arrel

El Chakra Arrel, Muladhara en sànscrit, està situat a la base de la columna vertebral, el sol pèlvic i les primeres tres vèrtebres. És el chakra responsable de la unió amb el món físic i l’estabilitat terrenal.

Quan es blóquela el Chakra Arrel pot estar associat a símptomes com dolors, patologies a la regió de l’esquena baixa o de les cames i les malalties autoimmunes. Por, inseguretat i manca de compassió amb la natura també s’associen a aquest chakra.

Altamente, quan esta aliniat, el chakra arrel contribueix a una major estabilitat i confiança, a més de Salut física i prosperitat.

Color

Roig

Elemento

Terra

Chakra Sacre

Svadhisthana, o Chakra Sacre, está situat a prop del melic ; alguns textes indiquen que dos o tres dits per sota. És el chakra de la creativitat i de la sexuality.

Si bé aliniat, el Chakra Sacre permet que les persones experimentin l’estat de gaudi. Així mateix es relaciona amb la capacita de gaudir de la vida i portar-la de manera espontània. També  està relacionat amb la vivència fluïda de la sexualitat.

Altrament, els símptomes de bloqueig d’aquest chakra són els problemes que poden presentar-se en l’aparell reproductor, en els ronyons i a la bufeta de l’orina. Així mateix, bloqueigs en la creativitat i la manca de gaudi de la vida són indicatius de què aquest chakra precisa ser aliniat.

Color

Ataronjat

Elemento

Aigua

Chakra Plexe Solar

Manipura és el Chakra Plexe Solar, i està situat a l’alçada de la boca de l’estómac. És el chakra que processa l’energia de la nostra relació amb el món i amb les altres persones. Així matéis, té relacionado amb el nostre ego, la nostra autoestima i les nostres conviccions.

Tendències a victimitzar-se i a manipular, bé com a timidesa excessiva, baixa autoestima i fins i tot problemes en el sistema digestiu són símptomes de bloqueig en aquest chakra.

Altrament, els símptomes d’obertura són l’empoderament, entès com a autocontrol; coneixement y acceptació de las emocions i l’autoconfiança.

Color

Groc o daurat

Elemento

Foc

Chakra Cor

El Chakra Cor, o Anahata, regula les emocions, i la capacitat d’estimar i ser estimat, bé com la capacitat de sentir. Està situat a l’alçada del cor, en el centre del pit.

Aquesr és el chakra de la connexió amb lae emocions i la capacitat d’estimar. En efecte, podríem anomenar-lo chakra de les relacions emocionals saludables amb els altres.

Si està bloquejat, pot estar lligat a patologies cardíaques, però també amb la por a relacionar-se i amb els sentiments d’odi, ira o gelosia.

Color

Verd o rosa

Elemento

Aire

Chakra Coll

El Chakra Coll, o Visuddha, processa l’energia relacionada amb la comunicació de l’ésser, tant vers l’exterior, com ver l’interior. També ès el chakra que hemoderivados de treballar per millorar la nostre capacitat d’expressió i d’escolta conscient. està ubicat a l’añçada del coll.

Algunes patologies en l’aparell fonador, conductes respiratoris o zona superior dels pulmons poden estar relacionades amb problemes d’aquest chakra.

Així mateix, dificultats per reflexionar i fins i tot per expressar els nostres pensaments i emocions poden indicar el bloqueig d’aquest chakra.

Altrament, si està ben aliniado, el Chakra Coll ens possibilita expressar clarament allò que sentimo i, a ‘hora, escoltar activament els altres.

Color

Blau cel

Elemento

Èter

Chakra Tercer Ull

Ajna o Chakra Tercer Ull éss el centre energètic de la percepció conscient i extrasensorial, bé com de la força psíquica i de la intuició. Està situat al mig del front, a l’alçada de leș celles.

Quan està bloquejat, pot estar associat a alguns simptomes que es presentan en el rostre o en el sistema nerviós central. A nivell de comportament, es relaciona amb una vida governada únicament a través de la raó.

Altrament, els senyals d’obertura del Chakra Tercer Ull són: desenvolupament de la consciencia, intuïció i percepció de la realitat.

Color

Blau marí

Elemento

No s’aplica cap Element en particular per a aquest chakra.

Chakra Corona

Sahasrara és el Chakra Corona, el centre energètic de la nostra unió amb l’univers, el tot. Més que un lloc de pas de l’energia, és una «obertura» a la corónela del cap.

Tenir aliniat aquest chakra ens permet viure en estat de consciència elevar, reconeixent-nos com a part del tot, amb pau i joia.

Ara bé, si aquest chakra està desaliniat, podem experimentar la sensació d’estar incomplets, angoixats i amb manca de sentit a la vida.

Color

Violeta

Elemento

No s’aplica cap Element en particular per a aquest chakra.

Per què serveix aliniar els chakras?

Aliniar els chakras éss com si reconstruíssim el nostre punt d’existència. A més, encara que sigui de forma preventiva, es pot utilizar com a eina de comprensió personal, ajuant a clarificar la nostra ment per comprendre el nostre essai en el món.

Ens Ajuda, a més, a estar més equilibras del que fa a la Salut física i mental.

Com aliniar els chakras?

Una de las maneres d’aliniar els chakras és mitjançant algunes postures de ioga, acompanyades de mantras (forma de meditació basada en la repetició d’un so, frase o paraula, També mitjançant el Reiki..

A continuación, presentémoslas els nos de les postures i el mantra per a l’aliniació dels set chakras.

  Mantra Postures
Chakra Arrel LAM Postures de l’arbre, del guerrer 1 i del triangle.
Chakra Sacre VAM Postures de la piràmide, del gran angle i de la pinsa.
Chakra Plexe Solar RAM Postures de la taula, del pot i de la mitja torsió asseguda.
Chakra Cor YAM Postures del camell, del carel i del cap de vaca.
Chakra Coll HAM Postures de la vaca-gat, de l’arada i del peix.
Chakra Tercer Ull KSHAM Postura del corredor, de la mitja pinsa asegura i del nen..
Chakra Corona AUM o el silencio Tadasana o postures del fàcil I de l’heroi.

 

Extret del método Crear Salud (crearsalud.org), web que us aconsellem.


Comparteix en