Actualment esteu veient La veritat no es troba en les teories

La veritat no es troba en les teories

Comparteix en

Un director d’empresa que acabava d’assistir a un seminari sobre «motivació» va cridar un deIs empleats al seu despatx i li digué: «En endavant, podreu planificar i controlar el vostre propi treball. Estic segur que això farà augmentar considerablement la productivitat.»

«Em pagaran més?», pregunta el treballador

«En absolut, eIs diners no són cap element motivador; val a dir que vós no obtindríeu cap satisfacció d’una puja del sou»

«Bé, però, si augmenta la productivitat em pagaran més, oi?»

«Mireu», li replica el director, «és evident que no coneixeu res de la teoria de la motivació. Emporteu-vos aquest llibre a casa i llegiu-Io: s’hi explica que és allò que us motiva.»

Quan l’empleat anava a sortir del despatx, va deturar-se i pregunta: «Si llegeixo aquest llibre, em pagareu més?»

Nota: Desconeixem l’autor d’aquest conte. Si algú el coneix, us preguem que ens ho feu saber i li farem constar. Gràcies!


Comparteix en